Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vrak, Jan lieferte 6 Treffer
1

Nejen jazykem českým. K interjazykové heterogennosti v prózách Jana Vraka

Mareš, Petr, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 199-205
2

Využití možností jazyka v současné české próze (nad prózami moravského autora Jana Vraka)

Schneiderová, Soňa, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2005 [Eurolingua 2005] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 348-352
3

Nejen obecná čeština. Od Obyčejných věcí k Slezskému románu

Mareš, Petr, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 5, 2012, s. 72-83
4

Standardsprache und Umgangssprache in der neuen tschechischen Literatur

Mareš, Petr, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 48, 2002, s. 219-232
5

Funkční aspekty lexikální expresivity v současné češtině

Hradilová, Darina Olomouc 2015
6

Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře

Mareš, Petr Praha 2012