Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Veselý, Josef lieferte 6 Treffer
1

K životnímu jubileu doc. dr. J. Veselého

sj, in: Cizí jazyky, 35, č. 1, 1991-92, s. 30
2

Opustil nás doc. J. Veselý

Purm, Radko, in: Cizí jazyky, 38, č. 1-2, 1994-95, s. 67-68
3

Za docentem Josefem Veselým

Purm, Radko, in: Češtinář, 5, č. 1, 1994-95, s. 20-22
4

Didaktika ruského jazyka. Vybrané kapitoly. 2., rozš. a přeprac. vyd

Purm, Radko; Jelínek, Stanislav; Veselý, Josef Hradec Králové 1997
5

Primiční kázání premonstráta Josefa Veselého

David, Milan, in: K jazyku a stylu českých barokních textů 2 [JazStČBar 2] : Sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 2000, s. 74-85
6

Přejaté výrazy v barokním kázání Josefa Veselého

David, Milan, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 186-187