Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Tyl, Zdeněk lieferte 9 Treffer
1

Zdravice Zdeňku Tylovi

Nováková, Marie, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 4, 2008, s. 315-316
2

Příspěvek k poznání české slovní zásoby doby střední

Lehečka, Boris; Martínek, František; Vajdlová, Miloslava, in: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, Toruń, Wyd. Uniw. M. Kopernika 2007, s. 97-102
3

Dvojí jubileum české bibliografie

Nováková, Marie, in: Naše řeč, 66, č. 3, 1983, s. 142-145
4

Elektronické zpracování lexikální excerpce češtiny doby střední

Martínek, František; Vajdlová, Miloslava, in: Jazyk a jazykoveda v pohybe [JazPoh], Bratislava, Veda 2008, s. 443-449
5

Kalendárium

Homolková, Milada; Kitzler, Petr; Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 131, č. 3-4, 2008, s. 513-518
6

Vybrané lexikální jevy češtiny doby baroka

Martínek, František, in: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru [SlBStřE], Praha, Arsci ; 2010, s. 118-134.
7

Stručně k letošním lingvistickým výročím

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 76, č. 5, 1993, s. 268-269
8

K lexikálním germanismům v češtině a otázkám jejich vývojové (ne)pravidelnosti 1 (s důrazem na češtinu doby střední)

Martínek, František, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 2, 2010, s. 136-142
9

Kalendárium

Homolková, Milada; Kitzler, Petr; Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 136, č. 3-4, 2013, s. 511-516