Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Thám, Karel Ignác lieferte 9 Treffer
1

Tvorčeskoje nasledije K. I. Tama - odnogo iz pervych češskich leksikografov epochi nacional'nogo Vozroždenija

Abisogomjan, Irina Valer'jevna, in: Slavia, 81, č. 1, 2012, s. 70-92
2

Stanovlenije češskoj leksikografii v epochu nacional'nogo Vozroždenija. Tradicii i novatorstvo

Abisogomjan, Irina Valer'jevna Tartu 2009
3

Dialogsammlungen in Tschechischen und Polnischen Grammatiken des 18. Jahrhunderts

Betsch, Michael, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 2, München, Sagner ; 1999, s. 33-40.
4

František Jan Tomsa, představitel českého mluvnictví v počátcích národního obrození

Koblížek, Vladimír, in: František Martin Pelcl : Sborník příspěvků z odborného semináře, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 2001, s. 92-101
5

Funkcii na zaštitite i văzchvalite na rodnija ezik v literaturata na Češkoto văzraždane

Dimitrova, Slaveja, in: Vreme i istorija v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi : Sbornik s dokladi ot Edinadesetite nacionalni slavistični četenija. 19-21 april 2012. Tom 2. Literaturoznanie. Folklor, Sofija, Univ. izd. "Sv. Kliment Ochridski" 2012, s. 143-149.
6

K otázce periodizace dějin české lexikografie doby národního obrození

Abisogomjan, Irina Valer'jevna, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 247-252.
7

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus

Adam z Veleslavína, Daniel Editor Černá, Alena M. Praha 2015
8

Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850)

Betsch, Michael München 2000
9

Osudy duálových forem ve starší české gramatografii

Vykypělová, Taťána, in: Wiener slavistisches Jahrbuch, 51, 2005, s. 207-240