Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Svěrák, Zdeněk lieferte 10 Treffer
1

Německá příjmení ve hrách Divadla Járy Cimrmana

Kojetínová, Martina, in: Acta onomastica, 54, 2013, s. 134-144
2

Jelen přeplotil skok. Kontrastiver Vergleich von Wortspielen und idiomatischen Wortverbindungen

Rykalová, Gabriela, in: Studia Germanistica, č. 15, 2014, s. 17-27
3

Funkce literárních chrématonym (s využitím příkladů z her Divadla Járy Cimrmana)

Kojetínová, Martina, in: Acta onomastica, 55, 2016, s. 158-166
4

Oscarový scenárista, populární prozaik a textař Zdeněk Svěrák

Hoffmannová, Jana; Hoffmann, Bohuslav, in: Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 53], Praha, FF UK ; 2010, s. 130-152
5

Intertextovost jako jedna z podmínek úspěšné komunikace

Čechová, Marie, in: Złota księga : Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, Opole, Uniw. Opolski ; 2001, s. 55-62
6

Onomastický pohled na divadelní hru "Blaník"od Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka

Zikmundová, Gabriela, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 5, Hradec Králové, 2000, s. 11-13
7

Cimrmani v kontextu postmoderny

Bartůňková, Jana; Zeman, Jiří, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 222-229
8

Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana

Kojetínová, Martina Praha 2011
9

Dialogické interpretace

Hoffmann, Bohuslav; Hoffmannová, Jana Praha 2015
10

"Also: Nazdar!". Aspekty textové vícejazyčnosti

Mareš, Petr Praha 2003