Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sedláček, August lieferte 5 Treffer
1

Buškové z Velhartic. Historie pánů z Velhartic ve 14. století ve světle kartoték Augusta Sedláčka

Doležalová, Eva, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 18, č. 2, 2015, s. 181-191
2

Několik poznámek ke kartotéce Augusta Sedláčka

Boubín, Jaroslav, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 17, č. 2, 2014, s. 131-144
3

Retrográdní index historických hydronym ze Sedláčkovy Snůšky starých jmen

Dvořáková, Alžběta, in: Onomastický zpravodaj, 34-35, 1994, s. 11-28
4

Glosy archiváře Teplého k Sedláčkovu Místopisnému slovníku historickému

Cvrček, Jan Zdeněk, in: Výběr (České Budějovice), 31, č. 1, 1994, s. 34-36
5

Retrográdní index historických jmen hor a lesů ze Sedláčkovy Snůšky starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy

Vitochová, Markéta Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 59-111