Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Rusínová, Zdenka lieferte 12 Treffer
1

Soupis prací Zdenky Rusínové (*1939)

Polková, Taťána, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 194-197
2

Jubilantka

Šlosar, Dušan, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 5-8
3

70. narozeniny prof. PhDr. Zdenky Rusínové, CSc

Osolsobě, Klára, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 236
4

Zdenka Rusínová pokoušená strukturou

Dvořák, Jan, in: Pokušení struktury, Brno, Host ; 2011, s. 9-11
5

Zdenka Rusínová jubilující

Malčík, Petr, in: Bohemica Olomucensia, 6, č. 3-4, 2014, s. 304-305
6

Jubileum Zdenky Rusínové

Minářová, Eva, in: Bohemistyka, 4, č. 4, 2004, s. 309-311
7

Dodatek k soupisu prací Zdenky Rusínové (navazuje na SPFFBU A 47, s. 194-197)

bez autora, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 176-177
8

Bibliographia Rusinovae

Dvořák, Jan; Malčík, Petr, in: Pokušení struktury, Brno, Host ; 2011, s. 135-145
9

Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové

Ed. Karlík, Petr Brno 2004
10

Jubilea

in: Jazykovědné aktuality, 36, č. 1-2, 1999, s. 55-59