Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Rorty, Richard lieferte 6 Treffer
1

Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností

Šíp, Radim Brno 2008
2

Rortyho obrana eliminativního materialismu

Nosek, Jiří, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 427-437.
3

Is Rorty a linguistic idealist?

Marvan, Tomáš, in: Human Affairs, 21, č. 3, 2011, s. 272-279
4

Facing Facts

Neale, Stephen Oxford 2001
5

Nespoutaná slova. Richard Rorty, post-analytická filosofie a jazykový idealismus

Dach, Stefanie Plzeň 2013
6

Obrat k jazyku: druhé kolo. Jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů

Vybral, uspoř. a texty přel. Peregrin, Jaroslav Praha 1998