Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Polák, Milota Zdirad lieferte 5 Treffer
1

Milota Zdirad Polák a Obříství

Ryšavá, Eva, in: Sborník Národního muzea v Praze, 56, č. 1-2, 2011, s. 50
2

Bartoloměj Kopitar a český romantizmus

Stich, Alexandr; Homoláč, Jiří, in: Kopitarjev zbornik : Mednarodni simpozij v Ljubljani 29. junij do 1. julij 1994. Jernej Kopitar in njegova doba. Simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti [= Obdobja 15], Ljubljana, Filozofska fakulteta ; 1996, s. 437-454.
3

Vybrané italské motivy v textech českých autorů. Konstanty a proměnné zobrazovaného tematického okruhu jako projev a důsledek poznání

Mlsová, Nella; Mls, Karel, in: Kognice 2006 : Sborník příspěvků, Praha, Psychologický ústav AV ČR ; 2006, s. 115-119.
4

K jazyku Miloty Zdirada Poláka

Chýlová, Helena, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 4 : Český romantismus - jiskření a záblesky. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2007, s. 267-276.
5

Popis v uměleckém cestopise - český cestopis 19. století

Miňovská-Pickettová, Vanda, in: Česká literatura, 46, č. 4, 1998, s. 370-405