Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Peirce, Charles Sanders lieferte 15 Treffer
1

Bolzano a Peirce

Winner, Thomas G. Čmejrková, Světla, in: Česká literatura, 40, č. 5, 1992, s. 461-473
2

Několik poznámek k problematice ikonicity

Sládek, Ondřej, in: Česká literatura, 53, č. 6, 2005, s. 820-824
3

Mlhoviny diskursu. Subjekt, text, interpretace

Kalaga, Wojciech Ed. rada Trávníček, Jiří Brno 2006
4

Iconicity in language and the bridge from semiotics to linguistics

Nöth, Winfried, in: Abstracts : International Conference Bridges and Interfaces: Form, Meaning and Function, Prague, March 12-14, 1998, Praha, UK ; 1998, neuved. s.
5

Peircova, Saussurova a Jakobsonova estetická funkce. K syntetickému pojetí estetické funkce

Portis-Winnerová, Irene Čmejrková, Světla, in: Český strukturalismus v diskusi, Brno, Host 2014, s. 310-334
6

Jakobson's ruse: "artifice"in the context of functional aesthetics and sign theory

Müller, Richard; Šidák, Pavel, in: Roman O. Jakobson: A Work in Progress, Olomouc, UP ; 2014, s. 155-169.
7

Peircova, Saussurova a Jakobsonova estetická funkce. K syntetickému pojetí estetické funkce

Portis-Winnerová, Irene Čmejrková, Světla, in: Estetika (Praha), 30, č. 3, 1993, s. 15-29
8

Charles S. Peirce's Philosophy of Sign

Deledalle, Gérard Bloomington 2000
9

Hledání podstaty jazykového znaku

Šiška, Zbyněk, in: Studia philologica, 6, 1995, s. 7-9
10

Ikóny a fonosémantika - poznámky k problematice

Janovec, Ladislav, in: Varia 16 : Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.-10. 11. 2006), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2009, s. 224-228