Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Peciar, Štefan lieferte 5 Treffer
1

Za Štefanem Peciarem

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 51, č. 1, 1990, s. 68-69
2

Štefan Peciar a moderná lexikografia [ŠPLex]. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara

Ed. Ondrejovič, Slavomír Bratislava 2014
3

Před sto lety se narodil slovenský lingvista Štefan Peciar

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 23, č. 2, 2012-13, s. 55-58
4

Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986-1995)

Dvonč, Ladislav Bratislava 1998
5

"Nehatený rozvoj"spisovného jazyka v kultúrnom a politickom kontexte 60. rokov 20. storočia

Múcsková, Gabriela, in: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte, Bratislava, Veda 2013, s. 91-102.