Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pešina z Čechorodu, Tomáš Jan lieferte 8 Treffer
1

Počátecký rodák Tomáš Jan Pešina z Čechorodu a jeho místo ve vývoji pobělohorské češtiny

Alexová, Jarmila, in: Vlastivědný sborník Pelhřimovska (Pelhřimov), 10, 1999, s. 107-112
2

K vlastním jménům v Pešinově Předchůdci Moravopisu

Alexová, Jarmila, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 58-60.
3

Obhájce ohroženého češství

Alexová, Jarmila, in: K jazyku a stylu českých barokních textů. 1 : Sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1998, s. 79-89
4

K jazykové stránce českých barokních textů, zejména kázání

Jaklová, Alena, in: Stylistyka, 8, 1999, s. 291-305
5

Vyjadřování časových významů v Pešinově Prodromu Moravographie

Alexová, Jarmila, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 125-139
6

Jazyková a slovesná kultura v barokních Čechách

Stich, Alexandr, in: Sláva barokní Čechie : Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha, Národní galerie ; 2001, s. 235-252
7

Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672

Koupil, Ondřej Praha 2007
8

Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672

Koupil, Ondřej Praha 2015