Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Panevová, Jarmila lieferte 15 Treffer
1

Jarmila Panevová's anniversary

Hajičová, Eva, in: Linguistica Pragensia, 8, č. 1, 1998, s. 44-46
2

Rozhovor s jubilantkou prof. Jarmilou Panevovou

Petkevič, Vladimír, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. 1-2, 1998, s. 65-71
3

Bibliography of Jarmila Panevová

in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 293-307
4

Introduction

Hajičová, Eva, in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 11-14
5

Chybí nám pravá moderní lingvistika. Rozhovor s PhDr. Jarmilou Panevovou

Čechová, Soňa Panevová, Jarmila, in: Mosty (Bratislava), 2, č. 40, 1993, s. 12
6

K významnému životnímu jubileu Jarmily Panevové

Lopatková, Markéta, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 3, 2008, s. 236-238
7

Jarmila Panevová jubilantkou

Sgall, Petr, in: Slovo a slovesnost, 59, č. 1, 1998, s. 71-74
8

Issues of Valency and Meaning. Studies in Honour of Jarmila Panevová

Ed. by Hajičová, Eva Praha 1998
9

Zpráva o fungování Jazykovědného spolku (JaSp) na Masarykově univerzitě

Strachoňová, Hana; Veselovská, Ludmila, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 2, 2014, s. 143-146
10

Slovotvorba: počátek 21. století

Ziková, Markéta, in: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky [KapDČJazB], Praha, Academia ; 2007, s. 273-280