Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Neruda, Jan lieferte 32 Treffer
1

Jan Neruda 1991. Studie, referáty, diskusní příspěvky

Pardubice 1991
2

The image of Jews in Neruda's Tales of the Little Quarter and anti-Jewish discourse

Nekula, Marek, in: Judaica Bohemica, 46, č. 2, 2011, s. 51-76
3

Jazyk Nerudových drobných próz z hlediska dnešní doby

Macháčková, Eva, in: Jan Neruda 1991 : Studie, referáty, diskusní příspěvky, Pardubice, PF UK ; 1991, neuv s.
4

Metajazyk, metařeč, metatext, stylizace komunikačních jevů v textu: Karel Hausenblas a žáci jeho

Hoffmannová, Jana, in: Jazykovědné aktuality, 51, č. 3-4, 2014, s. 97-106
5

Bouřky. Příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy. Korespondence Karoliny Světlé z roku 1862

Ed. Wimmer, Stanislav Příbram 2007
6

Textanalyse - linguistisch und translatorisch

Vermeer, Hans J., in: Linguistica Pragensia, 8, č. 1, 1998, s. 4-19
7

Predavane na antroponimi ot češki na bălgarski ezik v prevodite na "Malostranski razkazi"na Jan Neruda

Kuzmanova, Liljana, in: Homo Bohemicus (Sofija), č. 1-2, 2012, s. 74-82
8

Četl Jan Neruda Staré paměti kutnohorské Jana Kořínka?

Šimek, Štěpán, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz2] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 2. díl: část literárněvědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 188-192.
9

Nerudův společensko-politický fejeton jako žánr

Tureček, Dalibor, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. D 39, 1992, s. 63-74
10

Stilistični osobenosti i tjachnoto predavane v bălgarskite prevodi na razkaza na Jan Neruda "U tří lilií"

Vasileva, Gergana, in: Homo Bohemicus (Sofija), č. 1-2, 2010, s. 45-62