Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Nekvapil, Jiří lieferte 5 Treffer
1

Šedesátník docent Jiří Nekvapil

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 24, č. 1-2, 2013-14, s. 33-36
2

Hledání jednotky mluveného projevu: replika, výpověď, promluva

Hoffmannová, Jana; Havlík, Martin, in: Jazyk a jazykoveda v pohybe 2 : Zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11.-13. 4. 2016), Bratislava, Veda 2017, s. 433-441
3

Jazyk jako předmět nabídky a poptávky

Vasiljev, Ivo, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 173-176
4

Czech Germans, or German Czechs? Biograf 1997, No. 10-11

Šoltys, Otakar, in: Czech Sociological Review, 6, č. 1, 1998, s. 125-127
5

Analýza diskurzu a mediální text

Schneiderová, Soňa Praha 2015