Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Macura, Vladimír lieferte 7 Treffer
1

Naratoligické marginálie české teorie literatury

Jedličková, Alice, in: Česká literatura, 53, č. 6, 2005, s. 852-861
2

Post-strukturální myšlení a poetika české postmoderní literatury. Ke stylu próz V. Macury, M. Viewegha a divadelních inscenací P. Lébla

Hoffmann, Bohuslav, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 49-57
3

Citová exkurze do národního obrození aneb Macurovy "mikrodějiny"

Hausenblas, Ondřej; Macura, Vladimír, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 4, 1997, s. 6-14
4

Mýtus českého národního obrození a jeho odraz v současných edukačních médiích a v prostředí internetu

Bína, Daniel, in: Slavica Litteraria, X 16, č. 1-2, 2013, s. 79-87
5

Existuje "slovanská"sémiotika?

Doubravová, Jarmila, in: Areálová slavistika a dnešní svět [ASlav] : Monografie z filologicko-areálových studií, Brno, Tribun EU 2010, s. 167-171
6

Proměny odborného stylu a vědeckého diskurzu

Hoffmannová, Jana, in: Milénium vědy a filosofie : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 2002, s. 171-180
7

Ke konceptu minimální intervence

Beneš, Martin; Prošek, Martin, in: Slovo a slovesnost, 72, č. 1, 2011, s. 39-55