Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lotko, Edvard lieferte 22 Treffer
1

Bibliografie prací prof. E. Lotka za léta 2009 až 2012

Bláha, Ondřej, in: Bohemica Olomucensia, 4, č. 1, 2012, s. 80-81
2

Soupis prací Edvarda Lotka (1954-2002)

in: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti [ČPolSlJ] : Sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného u příležitosti sedmdesátin prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. února 2002, Olomouc, UP ; 2003, s. 239-246
3Pančíková, Marta, in: Kontakty (Bratislava), 1, č. 2002, s. 49
4

K prospěchu bohemistiky i polonistiky

Fiala, J., in: Kdy-kde-co v Olomouci, 1997, s. 26-27
5

Z okazji jubileuszu Profesora Edwarda Lotki

Książczak, Zbigniew, in: Język Polski, 87, č. 4-5, 2007, s. 371-373
6

Jubileum profesora Edvarda Lotka

Hádek, Karel, in: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti [ČPolSlJ] : Sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného u příležitosti sedmdesátin prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. února 2002, Olomouc, UP ; 2003, s. 13-15.
7

Jubileusz Profesora Edwarda Lotki

Zeęba, Agnieszka, in: Bohemistyka, 3, č. 4, 2003, s. 360-362
8

Významné životní jubileum prof. Edvarda Lotka

Raclavská, Jana, in: Studia Slavica = Slovanské studie, 7, 2003, s. 338
9

Vzpomínka na profesora Edvarda Lotka

Hradilová, Darina, in: Bohemistyka, 17, č. 1, 2017, s. 90-91
10

Zemřel pan profesor Edvard Lotko

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 22, č. 3, 2011-12, s. 81-82