Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kopeckij, Leontij Vasiljevič lieferte 12 Treffer
1

Jubilej L. V. Kopeckogo

Savický, Nikolaj P., in: Rossica, 1, č. 1, 1996, s. 145
2

Sto let so dnja roždenija L. V. Kopeckogo

Žaža, Stanislav, in: Rossica, 1, č. 2, 1996, s. 181-183
3

K stému výročí narození profesora L. V. Kopeckého

Dlouhý, Miloslav, in: 20. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 20], Praha, Kruh moderních filologů ; 1994, s. 49-50
4

K odkazu Leontije Vasiljeviče Kopeckého

Žofková, Hana, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 32-34
5

K stoletému jubileu prof. L. V. Kopeckého

Balcar, Milan; Kout, Josef, in: Cizí jazyky, 38, č. 1-2, 1994-95, s. 66-67
6

Leontij Vasiljevič Kopeckij. K 100-letiju so dnja roždenija

Sato, J. V.; Vávra, J., in: Russkij jazyk za rubežom, č. 4, 1994
7

K nedožitému výročí narození L. V. Kopeckého

Jiráček, Jiří, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 138-139
8

[ Diskusní příspěvky k ref. L. V. Kopeckého, O poměru lexika a mluvnice v plánu teoretickém a praktickém, In: Lexikografický sb., 1953, s. 25-34 a k ref. M. Mucaly, Problémy terminologických slovníků rusko-českých, ib., s. 163-171]

Daneš, František, in: Lexikografický sborník, Bratislava, 1953, s. 36-37, 172
9

Sto let L. V. Kopeckého

Žaža, Stanislav, in: Opera Slavica, 4, č. 2, 1994, s. 50-52
10

[ Diskusní příspěvek k referátu L. V. Kopeckého, O poměru lexika a mluvnice v plánu teoretickém a praktickém]

Filipec, Josef, in: Lexikografický sborník, Bratislava, 1953, 38 s.