Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kořínek, Jan lieferte 9 Treffer
1

Elogium P. Joannis Koržinek Pragae ad S. Clemmentem anno 1680. 12. Augusti pie in Domuno defuncti

K vyd. připrav. Svatoš, Martin Praha 1993
2

Elogium P. Joannis Koržinek Pragae ad S. Clemmentem anno 1680. 12. Augusti pie in Domuno defuncti

K vyd. připrav. Svatoš, Martin Praha 1993
3

Jan Kořínek - velký a živý barokní prozaik

Stich, Alexandr, in: Kutná Hora v době baroka (Praha), 1, 2005, s. 151-166
4

Četl Jan Neruda Staré paměti kutnohorské Jana Kořínka?

Šimek, Štěpán, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz2] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 2. díl: část literárněvědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 188-192.
5

K recepci Starých pamětí kutnohorských Jana Kořínka v 19. stol

Šimek, Štěpán, in: Slavica Pragensia, 42, 2014, s. 191-201
6

Jazykový rozbor barokního spisu Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské (3)

Marková, Michaela, in: Češtinář, 19, č. 1, 2008-09, s. 3-11
7

Jazykový rozbor barokního spisu Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské (2)

Marková, Michaela, in: Češtinář, 18, č. 5, 2007-08, s. 145-158
8

Jazykový rozbor barokního spisu Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské (1)

Marková, Michaela, in: Češtinář, 18, č. 4, 5, 2007-08, s. 109-125, 145-158
9

Všechno je jinak a většinou složitě. Jak to skutečně bylo s českým jazykem a literaturou v pobělohorském období

Stich, Alexandr Čulík, Jan, in: Britské listy, 1998, (11. 9.)