Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jeník z Bratřic, Jan lieferte 6 Treffer
1

Sborník Jana Jeníka z Bratřic z roku 1832

Traxler, Jiří, in: Český lid, 83, č. 2, 1996, s. 139-153
2

Písně krátké Jana Jeníka z Bratřic. 1. díl

Traxler, Jiří Praha 1999
3

Písně krátké Jana Jeníka z Bratřic. 2. díl

Traxler, Jiří Praha 2010
4

Kterak naši předkové bývali veselé mysli a tabu se nelekali

Hemelíková, Blanka, in: Sex a tabu v české kultuře 19. století, Praha, Academia ; 1999, s. 30-32
5

Dosavadní edice folklórního písňového repertoáru zaznamenaného Janem Jeníkem z Bratřic

Traxler, Jiří, in: Český lid, 81, č. 1, 1994, s. 43-69
6

Vlastní jména v Jeníkových Zbírkách

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 13, č. 3, 2002-03, s. 64-67