Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Janota, Přemysl lieferte 10 Treffer
1

Jubileum profesora Přemysla Janoty

Palková, Zdena, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 4, 1996, s. 322-323
2

In honour of Přemysl Janota

Palková, Zdena, in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 9-13
3

Bibliography of Přemysl Janota

in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 15-23
4

Přemysl Janota in memoriam

Palková, Zdena, in: Slovo a slovesnost, 70, č. 2, 2009, s. 158-160
5

Přemysl Janota (1926-2008)

Palková, Zdena, in: Česká logopedie 2008, Praha, Galén ; 2008, s. 95-98
6

Vady výslovnosti. Diagnostika, ošetření a prevence patlavosti

Vyštejn, Jan O fonetice Janota, Přemysl Praha 1991
7

75 let československé nederlandistiky (1921-1996)

Růžičková-Hronová, Jitka, in: 21. ročenka Kruhu moderních filologů, Praha, Kruh moderních filologů ; 1997, s. 14-19
8

Speech sound structure studies in Prague: differences in approaches and conflicts between methods

Volín, Jan, in: La linguistique, 50, č. 2, 2014, s. 83-100
9

K historii nederlandistiky u nás

Růžičková-Hronová, Jitka, in: Časopis pro moderní filologii, 80, č. 2, 1998, s. 123-126
10

Fonetika a fonologie

Šefčík, Ondřej, in: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky [KapDČJazB], Praha, Academia ; 2007, s. 281-295