Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hodrová, Daniela lieferte 10 Treffer
1

Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016

Editor Jedličková, Alice Praha 2016
2

K poetice Vyvolávání Daniely Hodrové

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 59, č. 2, 2011, s. 198-217
3

Promluvy a diskursy v textech Daniely Hodrové

Hoffmannová, Jana, in: Vyvolávání točitých vět : Daniele Hodrové k 5. červenci 2016, Praha, ÚČL AV ČR 2016, s. 21-33
4

Pojmenování literární postavy - součást smyslu textu, poetiky i stylu

Komárek, Karel, in: Svět kreslený slovem, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 237-245.
5

Poznámka v české knižní produkci 90. let dvacátého století

Müllerová, Lenka, in: Bohemica litteraria, 12 (V 12), č. 1-2, 2009, s. 123-134
6

Nawiązania intertekstualne w powieści "Théta"Danieli Hodrovej

Car, Anna, in: W kręgu kultury Słowian, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego 1999, s. 85-90
7

Nespolehlivé vyprávění a nemožný fikční svět. Podobojí Daniely Hodrové

Doležel, Lubomír, in: Česká literatura, 60, č. 1, 2012, s. 45-54
8

Česká teorie literární onomastiky

Dvořáková, Žaneta, in: Acta onomastica, 51, č. 2, 2010, s. 447-452
9

Cesty za smyslem literárního díla 2

Jankovič, Milan Red. a rejstř. sest. Hodrová, Daniela Praha 2015
10

Heterocosmica 2. Fikční světy postmoderní české prózy

Doležel, Lubomír Praha 2014