Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Foucault, Michel lieferte 7 Treffer
1

Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii

Vávra, Martin, in: Soudobá sociologie 2 : Teorie sociálního jednání a sociální struktury, Praha, Karolinum ; 2008, s. 204-221
2

Herausforderung der Kulturgeschichte

Wehler, Hans-Ulrich München 1998
3

Nevědomá moc jazyka. Foucault, Hacking a hermeneutická konstrukce identity

Kögler, Hans-Herbert Bakešová, Alena, in: Filosofický časopis, 54, č. 2, 2006, s. 207-236
4

"Kultura a společnost"v nedávných diskusích německých historiků

Pelc, Martin, in: Český časopis historický, 104, č. 3, 2006, s. 606-614
5

Textovost. K historii pojmu, který nabízel cestu k postižení specifičnosti mimetického odkazování v literatuře

Bílek, Petr A., in: Česká literatura, 46, č. 5, 1998, s. 451-468
6

Analýza diskurzu a mediální text

Schneiderová, Soňa Praha 2015
7

Jazyková interakce

Auer, Peter Překladatel Nekvapil, Jiří Praha 2014