Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dorovský, Ivan lieferte 20 Treffer
1

K životnímu jubileu Ivana Dorovského

Pospíšil, Ivo, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 44, č. D 42, 1996, s. 141-145
2

Podvečer s přítelem

Markovićová, Zvjezdana, in: Slovanský jih, 16, č. 6, 2016, s. 23-24
3

Životné jubileum Ivana Dorovského

Cvrkal, Ivan, in: Slovak Review, 4, č. 2, 1995, s. 188
4

Ivan Dorovský šedesátiletý

Krist, Jan, in: Národopisná revue, 5, č. 4, 1995, s. 233-234
5

Balkanolog, slavista a komparatista s duší umělce. (K šedesátinám prof. PhDr. Ivana Dorovského, DrSc.)

Pospíšil, Ivo, in: Ivan Dorovský - bibliografie, Brno, Moravská zemská knihovna 2000, s. 3-10
6

Ivan Dorovský má pětašedesát

Pospíšil, Ivo, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 49, č. X 3, 2000, s. 109
7

Místo úvodu: slavista, balkanista a komparatista Ivan Dorovský

Pospíšil, Ivo, in: Litteraria humanitas. 10 : Slavistika a balkanistika, Brno, MU ; 2001, s. 3-6
8

Dějiny Balkánu a česko-balkánských styků v díle Ivana Dorovského

Hladký, Ladislav, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 775-779.
9

Jubileum balkanisty

Urban, Zdeněk, in: Telegraf (Praha), č. 115, 1995, s. 10
10

Hloubka a syntéza: Ivan Dorovský v druhé polovině 90. let. (Dodatek k medailonu z roku 1995)

Pospíšil, Ivo, in: Ivan Dorovský - bibliografie, Brno, Moravská zemská knihovna 2000, s. 11-13