Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dokulil, Miloš lieferte 87 Treffer
1

Dr. Miloš Dokulil osmdesátiletý

Stich, Alexandr, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 9-10, 1991-92, s. 230-233
2

Životní jubileum Miloše Dokulila

Filipec, Josef, in: Naše řeč, 75, č. 3, 1992, s. 157-162
3

Miloši Dokulilovi k osmdesátinám

in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 155-156
4

Miloš Dokulil osmdesátiletý

Knappová, Miloslava, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 259-260
5

K životnímu jubileu Miloše Dokulila

Kořenský, Jan, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 4, 1992, s. 314-315
6

Na okraj lingvistického díla Miloše Dokulila

Skoumalová, Zdena; Štícha, František, in: Obsah - výraz - význam. 2 : Miloši Dokulilovi k 85. narozeninám, Praha, FF UK ; 1997, s. 15-23
7

Miloš Dokulil jako takový

Daneš, František, in: Obsah - výraz - význam. 2 : Miloši Dokulilovi k 85. narozeninám, Praha, FF UK ; 1997, s. 63-65
8

Distinktivní rysy osobnosti a díla Miloše Dokulila

Filipec, Josef, in: Obsah - výraz - význam. 2 : Miloši Dokulilovi k 85. narozeninám, Praha, FF UK ; 1997, s. 66-67
9

Ezoterický příspěvek k pětaosmdesátinám Miloše Dokulila

Hausenblas, Karel, in: Obsah - výraz - význam. 2 : Miloši Dokulilovi k 85. narozeninám, Praha, FF UK ; 1997, s. 69-70
10

Filologie vs. lingvistika

Chloupek, Jan, in: Obsah - výraz - význam. 2 : Miloši Dokulilovi k 85. narozeninám, Praha, FF UK ; 1997, 71 s.