Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Deml, Jakub lieferte 10 Treffer
1

Listy Jakuba Demla Marii Kalašové

Binar, Vladimír; Wimmer, Stanislav, in: Česká literatura, 42, č. 1, 1994, s. 78-97
2

Píšu to při světle nočním. Výbor z korespondence z let 1940-1961

Deml, Jakub Vyd. Nekula, Marek Praha 1998
3

Ke vztahu Jakuba Demla k němčině

Nečas, Pavel, in: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge"[JazInt] : Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.-16. května 2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 196-210
4

Poslední verše

Deml, Jakub Sest. a slovo vydavatele naps. Kuběna, Jiří Brno 1998
5

Demlovo nepřehledné uspořádání

Langerová, Marie, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 490-493
6

Korespondence Jakuba Demla na pomezí dokumentu a básnického textu. Poznámky a dilemata z průběžné ediční přípravy

Iwashita, Daniela, in: Česká literatura, 62, č. 4, 2014, s. 619-637
7

Carissime, kde se touláte?. Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic

Deml, Jakub K vyd. připrav., doprovod. texty, vysvět. a ed. pozn. naps. Kořínková, Šárka [Praha] 2010
8

Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy: 1913-1928

K vyd. připrav. Kořínková, Šárka Praha 2016
9

Jakub Deml zwischen "Österreichisch", "Tschechisch", "Deutsch"

Nekula, Marek, in: Brücken, 6, 1998, s. 3-31
10

Pojetí latiny v některých Demlových textech

Nečas, Pavel, in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 3, 2009, s. 266-272