Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Chomsky, Noam lieferte 48 Treffer
1

A case for ordering in underlying structure ('logical form')

Hajičová, Eva, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 70, 1998, s. 69-70
2

A remark on Chomskyan linguistics and functionalism

Sgall, Petr, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 70, 1998, s. 70-71
3

Sebestřední Východoevropané

Rychlík, Martin, in: Lidové noviny (Praha), 27, 2014, s. 5., 6.6.2014
4

Jakobson and Chomsky on markedness

Battistella, Edwin, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 55-72
5

Jazyk a struktura. Výchozí problematika lingvisticko-filozofické teorie Noama Chomského

Poláková, Jolana, in: Filozofický časopis, 39, č. 3, 1991, s. 456-477
6

Geniální dítě slaví 75 let

Lukeš, Dominik, in: Lidové noviny (Praha), 2003, 6.12.2003
7

Argument Chomsky. Nejlepší tradice amerického demokratismu

Pelikán, Čestmír, in: A2 kulturní čtrnáctidenník (Praha), 10, č. 24, 2014, s. 26., 19.11.2014
8Sgall, Petr, in: Jazykovědné aktuality, 28, č. 3-4, s. 70-71
9

Noam Chomsky

Lyons, John Paris 1971
10

Dependency-based Formal Description of Language

Sgall, Petr, in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 2, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 867-872