Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Benveniste, Émile lieferte 12 Treffer
1

Krátké vzpomenutí na Émila Benvenista

Vykypěl, Bohumil, in: Linguistica Brunensia, 60, č. 1-2, 2012, s. 275-276
2

Words that refer to their utterance: Jakobson and Benveniste on shifters

Krásová, Eva, in: Roman O. Jakobson: A Work in Progress, Olomouc, UP ; 2014, s. 103-119.
3

Émile Benveniste: Pour vivre langage

Ed. Serge, Martin Mont de Laval 2009
4

Nová poetika. Kapitola z francouzského myšlení o literatuře

Koblížek, Tomáš Praha 2012
5

První debata o arbitrárnosti jazykového znaku

Krásová, Eva, in: Slovo a slovesnost, 77, č. 1, 2016, s. 23-46
6

L' ancrage subjectif

Tikhomiroff, Karine, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 3, 2003, s. 103-108
7

Teorie verše i jako teorie rytmu a melodie básníkovy promluvy

Jiráček, Pavel, in: Česká literatura, 59, č. 3, 2011, s. 374-393
8

Logos apofantikos

Vybr. a předml. naps. Rezek, Petr Příbram 2000
9

K výkladu vývoje české vokalické kvantity

Šaur, Vladimír, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 91-96
10

Skizzen zur linguistischen Historiographie

Vykypěl, Bohumil München 2013