Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach školy mateřské lieferte 10 Treffer
1

Projekt rozvoje lužické srbštiny pro mateřskou školku v Trjebině

in: Česko-lužický věstník, 7, č. 1, 1997, s. 4
2

Vyučovanie cudzích jazykov v materských školách

Štefánik, Jozef, in: Cizí jazyky, 43, č. 5, 1999-2000, s. 164-165
3

K výuce cizímu jazyku na mateřských školách

Kalčic, Miroslav, in: Cizí jazyky, 37, č. 3-4, 1993-94, s. 133-135
4

Cudzie jazyky v materských školách

Lojová, Gabriela, in: Cizí jazyky, 56, č. 4, 2012-13, s. 9-13
5

Deutsch mit Spass. Němčina s legrací pro děti předškolního a mladšího školního věku

Dostálová, Olga; Holková, Svatoslava Olomouc 1994
6

Deti a cudzie jazyky

Sipko, Jozef, in: Cizí jazyky, 37, č. 3-4, 1993-94, s. 131-133
7

Základné princípy rozvíjania cudzojazyčných zručností v materskej škole

Lojová, Gabriela, in: Cizí jazyky, 57, č. 1, 2013-14, s. 18-25
8

Angličtinu už od školky, hlásá francouzský ministr

vas, in: Lidové noviny (Praha), 24, č. 20, 2011, s. 7., 25.1.2011
9

Vývinové osobitosti a výučba cudzieho jazyka v materskej škole 1, 2

Lojová, Gabriela, in: Cizí jazyky, 49, č. 4, 5, 2005-06, s. 134-135, 174-175
10

Chci pomoci dětem se čtením

Říhová, Barbora Seidlová Málková, Gabriela, in: Lidové noviny (Praha), 27, 2014, 15.4.2014