Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Šrámek, Fráňa lieferte 6 Treffer
1

Domov i svět

Daneš, František, in: Sobotecká šrámkovská tradice, Sobotka, Osv. beseda ; 1971, s. 27-28
2

Sobotecká šrámkovská tradice

Sest. Šrámková, Vítězslava Sobotka 1971
3

Čeština jako chrám i tvrz

Lederbuchová, Ladislava, in: Plzeňský deník, 1993, 15.7.1993
4

Jazykové povětří v píseckých textech Fráni Šrámka

Hoffmann, Bohuslav, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 399-404.
5

Onomastický pohled na Šrámkovo "Léto"

Šimáková, Jana, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 5, Hradec Králové, 2000, s. 5-6
6

Subjektivizované vyprávění v er-formě

Holý, Jiří, in: Česká literatura, 49, č. 3, 2001, s. 227-242