Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach řeč přímá lieferte 59 Treffer
1

Direct forms of presentation: embedded reported discourse in British newspaper reports

Urbanová, Zuzana, in: Theories and Practices : Proceedings of the 3rd International Conference on Anglophone Studies, September 7-8, 2011, Tomáš Baťa University in Zlín, Zlín, Univ. T. Bati ; 2012, s. 135-149
2

Abeceda komiksu pro čtení i tvoření

Procházka, Jiří W.; Smolíková, Klára, in: Čtenář (Kladno), 69, č. 11, 2017, s. 414-416
3

Vyprávění o vyprávění. "Hlasy"v komunikační struktuře fragmentu B. Němcové Urozený a neurozený

Adam, Robert, in: Česká literatura, 45, č. 1, 1997, s. 44-56
4

Funkce uvozovek v současných českých žurnalistických textech

Junková, Bohumila, in: Komunikácia a text : Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15.-16. novembra 2001 v Prešove, Prešov, Náuka ; 2003, s. 312-322.
5

Verbs introducing direct speech in Late Latin texts

Mikulová, Jana, in: Graeco-Latina Brunensia, 20, č. 2, 2015, s. 123-143
6

Marking the end of direct speech in Late Latin

Mikulová, Jana, in: Graeco-Latina Brunensia, 21, č. 2, 2016, s. 169-182
7

Veselicový jazyk ve Večeru tříkrálovém

Soukup, Daniel, in: Svět literatury, 11, č. 21-22, 2001, s. 134-152
8

Tzv. "jako recitativum" v staroslověnštině

Večerka, Radoslav, in: Slavia, 70, č. 3-4, 2001, s. 517-524
9

On paragraphs featuring direct speech

Pípalová, Renata, in: 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies : Proceedings, Praha, PF UK ; 2005, s. 68-87
10

Deiktické výrazy v reprodukované řeči

Hirschová, Milada, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 57, č. A 56, 2008, s. 137-144