Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Řezáč, Václav lieferte 5 Treffer
1

Antroponyma v románech Václava Řezáče z období okupace

Miller, Václav, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 87-91.
2

Metafora v románech Václava Řezáče

Štícha, František, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 269-276.
3

Zastoupení sémantických tříd v jednom románovém textu

Friš, Martin, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 2, 1997, s. 105-111
4

Kroky Kalliopé. O kompoziční poetice české prózy čtyřicátých let 20. století

Všetička, František Olomouc 2003
5

Heterocosmica 2. Fikční světy postmoderní české prózy

Doležel, Lubomír Praha 2014