Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čtení lieferte 54 Treffer
1

An anthropology of reading

Livingston, Eric Bloomington (IN) 1995
2

Čtenářství pro druhé

Hausenblas, Ondřej, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 160-163
3

Čtení s porozuměním vyžaduje znalost jazyka

Hudáková, Andrea, in: Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem, Praha, Federace rodičů a přátel sluchově postižených ; 1999, s. 25-26
4

Předpoklady čtení

Macurová, Alena, in: Četba sluchově postižených, Praha, Federace rodičů a přátel sluchově postižených ; 2000, s. 35-42
5

Metodika nácviku čtení švabachu

Dubová, Jarmila, in: Cizí jazyky, 46, č. 5, 2002-03, s. 169-170
6

Čtení s porozuměním v matematice

Sigmundová, Alena, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 197-201.
7

Výuková metoda čtení a porozumění textu žáků v 1. ročníku ZŠ

Hořínková, Ivana, in: Didaktické studie, 8, č. 2, 2016, s. 91-103
8

Jak jsme se učili číst

Červenková, Anna Praha 1992
9

Příprava na čtení sluchově postižených dětí

Vaněčková, Vlasta Praha 1996
10

Lesen und Schreiben in Europa 1500-1900. Vergleichende Perspektiven

Hrsg. von Messerli, A. Basel 2000