Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čeština americká lieferte 85 Treffer
1

Česká komunita, časopis Hospodář a český jazyk v Nebrasce (USA)

Špunarová, Dita, in: Sborník prací historických 19. Historica 31 (Olomouc), 2003, s. 363-371
2

Americká čeština: variace na téma jazyk a čas

Kučera, Karel, in: Jazykovědné aktuality, 30, č. 3-4, 1993, s. 87-89
3

Našinec

Kučera, Karel, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. [1], 1993, s. 29
4

Czech-American periodicals

Jaklová, Alena, in: Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal, 17, č. 2, 2004, s. 33-42
5

The Czech song in Texas: style and text

Novak, John K., in: Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal, 17, č. 2, 2004, s. 43-57
6

"Vy jste z Chequie? Já jsem taky"

Matyášová, Judita, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, (2. 8.)
7

Frenštát tady i za mořem

Myslivečková, Olga, in: Reflex (Praha), 2007, 20.9.2007
8

Jazyková integrace v českých novinách v Texasu

Eckertová, Eva, in: Integrace v jazycích, jazyky v integraci [IntgJaz], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2010, s. 201-214.
9

Texas Czech ethnic identity. So how Czech are you, really?

Cope, Lida, in: Slavic and East European Journal (Madison, WI), 47, č. 4, 2003, s. 648-676
10

Česká komunita v Chicagu se představuje aneb Dáte si housku v Brvíně na Dvaadvacáté Čermákově třídě?

Moldová, Klára, in: Krajiny češtiny (Praha), č. 6, 2014, s. 9-15