Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach číslovky řadové lieferte 8 Treffer
1

Etymologizing the Semitic cardinal numerals of the first decad

Blažek, Václav, in: New data and new methods in Afroasiatic linguistics : Robert Hetzron in memoriam, Wiesbaden, Harrassowitz ; 2001, s. 13-37
2

Řadové číslovky v současné češtině

Chlumská, Lucie Praha 2009
3

Kolikátý je mezi čtvrtým a pátým?

Adam, Robert, in: Naše řeč, 93, č. 3, 2010, s. 139-146
4

Číslice a pravopisná pravidla

Svobodová, Jana, in: Svoboda (Ostrava), 1998, 12.9.1998
5

Užití základních a řadových číslovek s předložkami při udávání času v češtině

Cvejnová, Jitka, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 29-34
6

Číslovky: obecný rámec, číslovky základní a řadové

Šimandl, Josef, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 689-727
7

Xleté výročí

Deyl, Daniel, in: Týden (Praha), 2004, 8.11.2004
8

Cardinal numerals in Kambaata

Treis, Yvonne, in: Viva Africa 2007 : Proceedings of the IInd International Conference on African Studies, Plzeň, ZČU ; 2007, s. 55-69