Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Černý, Václav lieferte 10 Treffer
1

Věcná oslava 90. výročí narození Václava Černého

Haman, Aleš, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 85-86
2

Václav Černý a Slované (k devadesátému výročí narození Václava Černého)

Měšťan, Antonín, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 371-380
3

Paleobohemika Václava Černého

Lehár, Jan, in: Česká literatura, 49, č. 4, 2001, s. 339-345
4

Václav Černý et le structuralisme

Pelán, Jiří, in: La linguistique, 50, č. 1, 2014, s. 119-155
5

Vzájemná korespondence z let 1945-1953

Hrubín, František; Černý, Václav Připrav., pozn., dosl. a rejstř. opatř. Hamanová, Růžena Praha 2004
6

Václav Černý a strukturalismus

Pelán, Jiří, in: Svět literatury, 27, č. 55, 2017, s. 22-45
7

Světový ekosystém jazyků. Rozhovor s polynésistou a kaukazologem Václavem A. Černým

Větvička, Ivan, in: Nový Orient, 62, č. 3, 2007, s. 60-61
8

Před 70 lety vyšel "Černého" Kladský sborník

Fetters, Aleš, in: Kladský sborník 11, Trutnov, LUPUS 2016, s. 7-11
9

Proměny odborného stylu a vědeckého diskurzu

Hoffmannová, Jana, in: Milénium vědy a filosofie : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 2002, s. 171-180
10

Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte

Vykypěl, Bohumil München 2016