Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Zápisník slovenského jazykovedca lieferte 30 Treffer
1

Roman Jakobson - iniciátor nových výskumných trás v jazykovede

Sabol, Ján, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996, s. 35-37
2

Roman Jakobson (1896-1982)

Horecký, Ján, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996, s. 37-38
3

Rytmická výstavba prózy

Palková, Zdena, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996, s. 28-31
4

O jednom (ne)valenčním dativu

Bednaříková, Božena, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 16, 1997, s. 21-26
5

Sociolingvistika a čeština

Sgall, Petr, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 9, č. 4, 1990, s. 11
6

Izokolné štruktúry v stredovekých bulharských textoch a časomiera v českej a slovenskej tradícii

Bujukliev, Ivan, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 9, č. 2, 1990, s. 11-12
7

Genetické aspekty slovanského slovesa

Erhart, Adolf, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 8, č. 4, 1989, s. 2-4
8

Cudzie výrazy v slovenskom texte

Horecký, Ján, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 11, č. 1-4, 1992, s. 33
9

Rétorika a jazyková kultura: poznámky k historickému vývoji oborů

Kraus, Jiří, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 10, č. 1-2, 1991, s. 19
10

Asymetrický model řecko-staroslověnské překladové ekvivalence

Večerka, Radoslav, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 9, č. 4, 1990, s. 13-14