Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference lieferte 59 Treffer
1

Rozměry pojmu spisovnost

Prošek, Martin, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, 112. s.
2

Prostor okleštěný. Čeština na středních školách v protektorátu Čechy a Morava

Šmejkalová, Martina, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 167-170.
3

Komunikace jako sdílení prostoru: mluvenost vs. psanost

Čmejrková, Světla, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 11-14.
4

Priestor, človek, jazyk

Vaňko, Juraj, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 15-17.
5

Chiralna przestrzeń aktu komunikacji

Kudra, Andrzej, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 18-21.
6

Priestor národného jazyka (na príklade slovenčiny)

Kralčák, Ľubomír, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 22-25.
7

Jazyk jako prostor domova - euro-lingvistika jako euro-politika 21. století

Marvan, Jiří, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 26-30.
8

Prostor euroregionu - prostor pro jazykovou komunikaci

Maroušková, Marie, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 31-35.
9

Evropský lingvistický areál (ELA) jako společný prostor jazykový a kulturní

Načeva-Marvanová, Mira, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 36-39.
10

Prostor v gramatice

Kamiš, Karel, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 40-43.