Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Souhrnné práce lieferte 129 Treffer
1

Interdisciplinarita jazykovědy

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 39-40
2

Jazyk a kultura

Hlavsová, Jaroslava, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 9-18
3

Potřebnost teorie (interdisciplinárnost a modely řečové situace)

Lepilová, Květuše, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2004 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, OU ; 2004, s. 87-92.
4

The kinship of music and language

Pearl, Jonathan S., in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 31, č. S 10, 2005, s. 65-75
5

Proměny myšlení o řeči - proměny myšlení o médiích

Lapčík, Marek, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 183-186.
6

Prolegomena k vizuální lingvistice

Foret, Martin, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 283-288.
7

Poznámky k interdisciplinaritě jazykovědy

Nekvapil, Jiří, in: K princípom marxistickej jazykovedy : Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21.-23. novembra 1983), Bratislava, Jazykoved. ústav Ľ. Štúra SAV ; 1985, s. 250-258
8

Některé mechanismy a možnosti interdisciplinarity jazykovědy

Nekvapil, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 23, č. 3-4, 1986, s. 81-84
9

Některé mechanismy a možnosti interdisciplinarity jazykovědy

Nekvapil, Jiří, in: Linguistica 16 : Teoretické otázky jazykovědy, Praha, ÚJČ ČSAV ; 1986, s. 129-159
10

[ Rec.: Klein, J. T., Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice, Detroit 1990.]

Nekvapil, Jiří, in: Sociologický časopis, 27, č. 6, 1991, s. 801-804