Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slovinština lieferte 243 Treffer
1

Snahy o jednotnou podobu spisovné slovinštiny a počátky péče o jazykovou kulturu (Levstik - Breznik)

Nedvědová, Milada K., in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 45-54.
2

Prvi Slovenski pravopis v luči časa njegovega nastanka

Honzak-Jahič, Jasna, in: Slavica Pragensia, 36, 1996, s. 11-19
3

Češi v názvech lublaňských ulic - slovinské reminiscence

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 3, 1996, s. 167-169
4

Komunikativnofunkcijska analiza pogojnih podredij

Karlík, Petr, in: Jezik in slovstvo (Ljubljana), 35, č. 4-5, 1989-90, s. 77-86
5

Die Bezeichnung "Tabor"im Slowenischen Sprachraum

Vilfan, Sergij, in: Husitský Tábor, 11, 1994, s. 39-42
6

Skrb za jezik od Levstika do Breznika

Nedvědová, Milada, in: Slava (Ljubljana), 8, 1994-95, s. 71-74
7

Učni tekst in učbeniki za slovenski jezik

Lipnik, Jožef, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 76-80.
8

Korpus slovinského jazyka FIDA (http://www.fida.net)

Šulc, Michal; Gorjanc, Vojko, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 4, 2000, s. 313-316
9

Praktická učebnice jazyka slovinského se slovníčkem

Honzak-Jahić, Jasna, in: Jezik in slovstvo (Ljubljana), 41, č. 7-8, 1995-96, s. 386-390
10

Jazyková situace ve Slovinsku

Perko, Neža, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 62-64