Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Severské jazyky germánské lieferte 160 Treffer
1

Uppsalský místopis

Suk, Jaroslav, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 228-234
2

Semantikk ved norske verbprefikser

Vrbová, Jarka, in: Germanistica Pragensia, 12, 1995, s. 119-124
3

Proč si ve Švédsku mění lidé jména

Sniegoň, Tomáš, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 46, 1998, s. 25, 9.-15.11.1998
4

The narrator in Knut Hamsun's Børn av Tiden

Humpál, Martin, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 12, č. R 3, 1998, s. 19-25
5

Výchova k recepci textu a učebnice mateřského jazyka

Šebesta, Karel, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 214-216
6

Att byta röst och rädda ansiktet. Citatanvändning i samtal om "de andra"

Holšánová, Jana, in: Språk och Stil (Uppsala), č. 8, 1998, s. 105-133
7

David v jazykové bitvě odolal Goliášovi

Haugen, Einar, in: Lidové noviny (Praha), 2002, 23.3.2002
8

Jazyková pluralita. Případ Norska

Kadečková, Helena, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. 2, 1993, s. 80-82
9

Švédské příspěvky do soutěže Slovník roku

Holá, Jana, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 58, 2001, s. 32 [1494]
10

Ortsnamen als Familiennamen

Helleland, Botolv, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, s. 39-44