Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Portugalština lieferte 108 Treffer
1

Brazilská protugalština: dialekty a spisovný jazyk velkých měst

Černý, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 59, č. 2, 1998, s. 133-148
2

Notas sobre o relativo que e a valência verbal no português falado

Tláskal, Jaromír, in: Ibero-Americana Pragensia, 31, 1997, s. 29-39
3

Portugalština mezi světovými jazyky

Jindrová, Jaroslava, in: Cizí jazyky, 42, č. 3-4, 1998-99, s. 65
4

Problémy výuky protugalštiny na VŠE

Schalková, Eva; Mlýnková, Ludmila, in: EU a její multilingvální dimenze [EU] : Sborník, Praha, VŠE ; 1998, s. 276-279.
5

Portuguesisch: Flexionslehre

Tláskal, Jaromír, in: Lexikon der romanistischen Linguistik. Bd. 6, 2 : Galegisch, Portugiesisch, Tübingen, Niemeyer ; 1994, s. 160-172
6

Contribuição uma característica funcional dos relativos no português falado

Tláskal, Jaromír, in: Revista internacional de língua portuguesa, 14, 1996, s. 148-153
7

Alguns aspectos do infinitivo flexionado português: a sua capacidade (potencilidade) transposicional

Tláskal, Jaromír, in: Las lenguas románicas: Su unidad y diversidad : Homenaje al Profesor Bohumil Zavadil con ocasión de su 65ř cumpleaños, Praha, FF UK ; 2005, s. 227-239
8

Uma interpretação dos Quatro sonetos a Afrodite Anadiómena de Jorge de Sena

Pasienka, Antonín, in: SFFBU - ERB, 24, č. L 15, 1994, s. 35-38
9

Algumas observações sobre os valores aspectuais do imperfeito, do pretérito perfeito simples e do pretérito perfeito composto na língua portuguesa

Hlibowicka-Węglarz, Barbara, in: Romanica Olomucensia, 5, 1994, s. 55-58
10

Recursos morfológicos de integração aspectual na língua portuguesa

Hlibowicka-Węglarz, Barbara, in: Romanica Olomucensia, 7, 1998, s. 143-154