Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Etnolingvistika. Antropolingvistika lieferte 277 Treffer
1

O původu jazyka

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 13-14
2

Jazyk - významný etnoidentifikační činitel

Bogoczová, Irena, in: Slezský sborník, 93, č. 1-2, 1995, s. 71-73
3

Kultúrne a jazykové práva menšín

Jelínek, Milan; Williams, Colin H., in: Minorities in politics : Cultural and language rights, Bratislava, Czechoslovak Commitee of the European Cultural Foundation ; 1992, s. 26-27
4

O jazyce a postavení národnostních menšin a etnických skupin v Evropě

Dorovský, Ivan, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 113-119.
5

Language, nationhood, and minority status: introduction

Zgusta, Ladislav, in: Nationalism and Language in Kurdistan : 1918 - 1985, San Francisco, Mellon Univ. Press ; 1992, s. 31-40
6

K některým aspektům moderní antropologické vědecké práce: kontext a proces

Salzmann, Zdeněk, in: Etnologické inspirace, Praha, Ústav etnologie FF UK ; 1997, s. 69-75
7

O několika tématech v současné antropologii

Salzmann, Zdeněk, in: Studia Ethnographica (Praha), 9 (1994), 1998, s. 65-75
8

Miromodelirujuščije vozmožnosti etnolingvistiki

Myronova, Halyna, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 165-173
9

Vědci se pokoušejí uchovat ohrožené jazyky

bez autora, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2003, 17.4.2003
10

Jazyk a identita etnických menšin - možnosti zachování a revitalizace

Šatava, Leoš, in: Svět literatury, 15, č. 31, 2005, s. 5-14