Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Albanian. Balkan language union lieferte 57 Treffer
1

Albanian (h)yll "star"

Blažek, Václav, in: Balkansko ezikoznanie (Sofija), 45, č. 3, 2008, s. 347-352
2

První zkušenosti s výukou albánštiny na FF MU

Surovčák, Martin, in: Opera Slavica, 23, č. 4, 2013, s. 341-344
3

Fonetyczny model sylaby albańskiej

Sawicka, Irena, in: Phonetica Pragensia, 11, 2008, s. 53-57
4

Balkansprachen una areale Linguistik Europas

Kurzová, Helena, in: Studia Romanistica, 8, 2008, s. 3-11
5

Methodische Vorbemerkungen zu einer Paleolinguistik des Balkanraums

Hajnal, Ivo, in: Languages in prehistoric Europe, Winter ; Heidelberg, 2003, s. 117-145
6

Italští Arbrešové: krátký nástin jejich historie a současného postavení

Vinš, Přemysl, in: Porta Balkanica, 7, č. 1, 2015, s. 4-16
7

Albánci chtějí jazykovou rovnost

Milenkovičová, Ivana, in: Lidové noviny (Praha), 30, č. 8, 2017, s. 6., 10.1.2017
8

Frazeologjizmat e gjuhës shqipe që lidhen me të folurit

Surovčák, Martin, in: Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare : Materialet e punimeve të Seminarit XXXI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 13-25 gusht 2012. 1, Prishtinë, Univ. i Prishtinës ; 2012, s. 203-206
9

Slovník balkánských spisovatelů. Albánská literatura. Bosenskohercegovská literatura. Bulharská literatura. Chorvatská literatura. Makedonská literatura. Slovinská literatura. Srbská a černohorská literatura

Sestavovatel, kompilátor Dorovský, Ivan Praha 2001
10

Mluvnice albánštiny

Gramelová, Lucie Brno 2008