Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Česká logopedie a jazyková patologie lieferte 150 Treffer
1

Dysgrafici na 2. stupni ZŠ

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 217-219
2

Zadrhávat v řeči není nutné

Provazník, Dušan, in: Výběr: Reader's Digest (Praha), 1995, s. 93-97., březen.1995
3

Korespondence českých neslyšících

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 74, č. 7, 1995, s. 415
4

Při učení výslovnosti se nesmí spěchat

Palán, Aleš; Synek, František, in: Jihlavské listy, 1996, 28.6.1996
5

Nová slova já neznám. Slovo (a jazyk) v dopisech neslyšících Čechů

Macurová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 109-112
6

Vývojová dysfazie z hlediska klinického logopeda

Škodová, Eva, in: Speciální pedagogika, 6, č. 4, 1996, s. 23-27
7

Manifestation of aphasic symptoms in Czech

Lehečková, Helena, in: Journal of Neurolinguistics, 14, č. 2-4, 2001, s. 179-208
8

K hodnocení řečových projevů dyslektických dětí

Höflerová, Eva, in: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů, Ostrava, PF OU ; 2002, s. 192-195
9

Nebojte se logopeda

Kadeřábková-Březinová, Vanda, in: Lidové noviny (Praha), 2005, 25.10.2005
10

Na dyslexii upozorní i cizí jazyk

Kvačková, Radka, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 21.12.2007