Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Rangelova, Albena lieferte 12 Treffer
1

Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003

Uspoř. Tichá, Zdeňka Praha 2003
2

Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století). Sborník příspěvků z pracovního setkání v Sofii 7. 10. 2002

Uspoř. Rangelova, Albena Praha 2003
3

Language in Tourism. Mnogoezičen učeben rečnik za celite na turizma

Ed. Rangelova, Albena Sofija 2008
4

Language in Tourism. Mnogoezičen učeben rečnik za celite na turizma

Ed. Rangelova, Albena Sofija 2008
5

Neologizmy v dnešní češtině

Autor Martincová, Olga Praha 2005
6

Lexikografie v kontextu informační společnosti [LexInfSpol]. Sborník příspěvků z pracovního setkání Praha, 4.-6. 6. 2007

Red. Rangelova, Albena Praha 2008
7

Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvroby výkladového slovníka

Red. Světlá, Jindra Brno 2011
8

Jazyk v cestovním ruchu. Příručka pro studium a samostudium bulharštiny, slovinštiny, slovenštiny a češtiny se zřetelem k potřebám cestovního ruchu. Čeština

Rangelova, Albena b. m. b. r. [2008]
9

Neologie a neografie. Výběr z národních bibliografií s Dodatkem. 2., rozš. vyd

Zprac. Martincová, Olga Praha 1999
10

Neologie a neografie. Výběr z národních bibliografií

Zprac. Martincová, Olga Praha 1996