Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Martincová, Olga lieferte 18 Treffer
1

Čeština versus angličtina

Matyáš, Josef Martincová, Olga, in: Lidové noviny (Praha), 2003, 25.10.2003
2

Háčky a čárky nás vedou k jistým jazykovým postojům. Rozhovor s dr. Olgou Martincovou, spoluautorkou Pravidel českého pravopisu

Janata, Michal Martincová, Olga, in: Kladenské noviny, 1993, 24.11.1993
3

Výly vily vjence u vyly

Jiříček, Petr Martincová, Olga, in: Týdeník Televize (Praha), 1993, s. 45., 15.2.1993
4

Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících [NSlZás]. Sborník příspěvků z konference Praha, 31. 10.-1. 11. 2000

Uspoř. Martincová, Olga Praha 2000
5

Pravidla nejsou příkazem čili Diskuze (nejen) o Alojzově citronu

Pokorný, Milan Hlavsa, Zdeněk, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 28, 1993, s. 1, 21., 5.-11.7.1993
6

"Pravidla jsme si nevymysleli, vytvořil je život."S autory Pravidel českého pravopisu o "filozofii"příručky, ohlasech i praxi

Pilátová, Agáta Martincová, Olga, in: Práce (Praha), 1993, 3.6.1993
7

Pravidla nejsou příkazem čili Diskuze (nejen) o Alojzově citronu

Pokorný, Milan Kraus, Jiří, in: Týdeník Rozhlas R 93 (Praha), 1993, s. 21., 5.7.1993
8

Neologizmy v dnešní češtině

Autor Martincová, Olga Praha 2005
9

Co přinášejí nová pravidla českého pravopisu

Red. Martincová, Olga Praha 1991
10

Neologie a neografie. Výběr z národních bibliografií s Dodatkem. 2., rozš. vyd

Zprac. Martincová, Olga Praha 1999