Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hauser, Přemysl lieferte 17 Treffer
1

Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám [Výchova...]. Sborník příspěvků z konference k 80. výročí vzniku samostatného státu

Red. rada Hauser, Přemysl Brno 1999
2

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 7. ročník. 4., přeprac. vyd

Styblík, Vlastimil Praha 1995
3

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 8. ročník. 3., přeprac. vyd

Styblík, Vlastimil Praha 1995
4

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií

Styblík, Vlastimil Praha 1998
5

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií

Styblík, Vlastimil Praha 1998
6

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií

Styblík, Vlastimil Praha 1998
7

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 5. ročník. 5., přeprac. vyd

Naps. Styblík, Vlastimil Praha 1995
8

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 6. ročník. 4., přeprac. vyd

Styblík, Vlastimil Praha 1995
9

Metodická příručka pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií

Styblík, Vlastimil Praha 1999
10

Metodická příručka pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií

Styblík, Vlastimil Praha 1999