Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ056093
AutorPospíšilová, Věra
Titel

Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti: Komenského poselství člověku a světu Od mateřského jazyka k Panglottii - jazyk jako prostředek dorozumění v díle J. A. Komenského

ErschienenKomensky, Jan Amos : Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti: Komenského poselství člověku a světu, Jihočeská univ., České Budějovice, 2000
Sprachecze
KlassifikationJednotlivá období, osobnosti, díla
SchlagwörterKomenský, Jan Amos; čeština doby střední; jazyk mateřský
PURLCitation link