Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000010
AutorCiprová-Pašková, Iva
Titel

Syntaktické aspekty kolektiv v současné angličtině

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 6-16
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Schlagwörterkolektiva; angličtina britská; angličtina americká; syntax
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre)
AnmerkungTypy konstrukcí, v nichž se kolektiva vyskytují; rozdíly mezi brit. a amer. angličtinou
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Aspekty přítomného času v češtině a v angličtině / Reslová, Marcela
Prostředky mezivětné konexe v současné angličtině / Pípalová, Renata
Finální pozice podmětu v současné angličtině / Bohatá, L.
Některé syntaktické nedostatky v současné písemné praxi / Staněk, Vladimír
Neúmyslná nezdvořilost českých mluvčích v angličtině. Interkulturní pragmatická studie / Vokurková, Iva
Syntaktické aspekty humoru v próze Rozmarné léto Vladislava Vančury / Žiláková, Renata
Obecné a specifické aspekty kompozice v současné češtině / Mitter, Patrik